Õppenõukogu

04.06.2018 õppenõukogu päevakord

1. otsus õpilaste järgmisse klassi üleviimise kohta;

2. otsus täiendavale õppetööle jätmise kohta;

3. otsus klassikursuse kordama jätmise kohta;

4. otsus õpilaste kiituskirjaga tunnustamise kohta;

5. jooksvad küsimused.

You are here: Home Õppetöö Õppenõukogu