Info seoses õpilaspäevikutega

Juhime tähelepanu, et  Alavere Põhikooli logoga õpilaspäevik kui kooli ja kodu vaheliseks sidepidamiseks mõeldud dokument on kohustuslik 1.-3. klassi õpilastele. 4.-9. klassi õpilased märgivad õppe- ja kasvatustööalase teabe enda poolt valitud infokandjale (päevik, märkmik vms).

Kooli logoga õpilaspäevik antakse 1.-3. klassi õpilastele esimeses klassijuhatajatunnis.

You are here: Home Teated Teated Info seoses õpilaspäevikutega