Peresuhted

Uuringud kinnitavad, et perekonnaliikmete omavahelised on olulisimaid lapse arengu ja käitumise mõjutajad. Laps on justkui pere peegel - ta jäljendab vanemate/pereliikmete käitumist ja sellest saab tema elu osa. Oskusi, mida on vaja lapse arendamisel ja tema eest hoolitsemisel, saab ja peabki õppima.

 

Iga pere on eriline ning ei ole olemas ühte ja ainsat vanemaks olemise viisi. Küll aga on olemas põhimõtted, mida järgides saame toetada lapse kasvamist iseseisvaks ja enesekindlaks inimeseks.

Autoriteetne vanemlus on tõhusam kui autoritaarne. Me ju tahame, et meie lapsed kuulaksid, austaksid ja usaldaksid, mitte ei kardaks meid. Tahame olla toetavad, kuid mitte liigselt sekkuvad. Kuidas leida hea tasakaal? Üks põhimõte aitab tulla toime erinevas vanuses esilekerkivate väljakutsetega - olla toetav aga samas nõudlik. Selles peitubki autoriteetse vanemluse iva. Ühelt poolt toetus, soojus ja lähedus ning teiselt poolt nõudlikkus ja kindlameelsus. Sageli on üks pool meile omasem - näiteks oleme selle saanud kaasa oma vanematelt - ja teist tuleb veel lihvida.

 

Veebilehele www.tarkvanem.ee on koondatud nõuanded, mis ühte või teist poolt lihvida aitavad. Lisaks leiab sealt artikleid, videoid ning töölehti erinevatel teemadel ja erinevas vanuses laste vanematele. Kui loetu tekitab küsimusi, siis saab julgesti pöörduda tarkvanem.ee e-nõuandlasse, kus paari kliki kaugusel on erinevate valdkondade spetsialistid. 

Artiklile lisatud videoklipid (vt teemakohaseid linke) aitavad aru saada suhtlustõketest ja annavad näitlikke soovitusi, kuidas olukordadega tõhusamalt toime tulla. 

 

Võrdlemine - https://youtu.be/akvTGnfSlvY

Ähvardamine - https://youtu.be/Nt-5hLMu4uI

Rahustamine - https://youtu.be/wHfzz6Ai4Eg

Süüdistamine - https://youtu.be/5MhLNg25qIQ

 

 

You are here: Home Teated Teated Peresuhted