1. septembrist kehtib seoses covid-19 koolides lihtsustatud karantiinikord

Koostasime seoses COVID-19 viiruse levikuga koolide lihtsustatud karantiinikorrast kokkuvõtte. Kindlasti soovitame tutvuda vastavate juhistega HTM-i kodulehel https://www.hm.ee/sites/default/files/juhised_koolidele_17092021_2.pdf!
 

1) Kui lähikontakt COVID-19 viiruse kandjaga toimus üldhariduskoolis, ei pea haigustunnusteta kuni 12-aastased õpilased ja täielikult vaktsineeritud inimesed jääma karantiini ega end ka testima.

Lähikontaktne isik on näiteks see, kes

- elab samas majapidamises COVID-19 haigega;

- on viibinud koos COVID-19 haigega vähemalt 15 minutit ja kuni 2 meetri kaugusel (arvestades ka seda, et hommikul 5 minutit, pealelõunal 5 minutit ja õhtul 5 minutit, annab kokku samuti 15 minutit);

- on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine);

- on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhitud, kasutanud patsiendi salvrätti paljaste kätega);

- on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis, kus ei ole piisavat õhuvahetust ja/või ei kasutatud isikukaitsevahendeid.

2) Täielikult vaktsineerimata 12aastastele ja vanematele õpilastele kehtib koolis aset leidnud lähikontakti korral järgmine kord:

- neile, kes on andnud nõusoleku, teeb kooli tervishoiutöötaja esimesel võimalusel koolis kiirtesti.

Kui kiirtesti tulemus on negatiivne ja haigustunnused puuduvad, tohib jätkata kontaktõppes ja koolimajas toimuvas huvitegevuses. Kui kiirtest on positiivne, tuleb jääda karantiini. Mitte varem kui 72 tundi pärast kiirtesti tuleb teha PCR-test. PCR-testi saab teha kooli tervishoiutöötaja. Kui PCR-testi tulemus on negatiivne, tohib jätkata kontaktõppes, kui test osutub positiivseks, tuleb kohe jääda karantiini.

- kui lapsevanem/eestkostja või õpilane ise ei anna luba testimiseks, peab õpilane jääma tavapärases korras karantiini, sest puudub võimalus teha kindlaks tema nakkusohutus.

3) Täielikult vaktsineerimata 12aastased ja vanemad õpilased peavad väljaspool kooli aset leidnud lähikontakti korral jääma karantiini tavapärases korras.

Karantiini ajal toimub iseseisev õppimine kodus.

Püsigem terved!
You are here: Home Teated Teated 1. septembrist kehtib seoses covid-19 koolides lihtsustatud karantiinikord