Pikapäevarühm

Alates 2. septembrist on 1.-5. klassi õpilastel võimalus osaleda pikapäevarühma töös.
Eelistatud on õpilased, kes käivad koolis õpilasbussiga.