Õppetööst alates 11. jaanuar

Head lapsevanemad, õpilased!

Vastavalt Vabariigi Valitsuse otsusele tulevad 11. jaanuaril 2021 kooli kontaktõppesse 1.− 4. ja 9. klassi õpilased. 5.- 8. klassil toimub ajavahemikul 11.- 17. jaanuar distantsõpe (õppimine kodus).

Täiendus: Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari otsusega pikeneb distantsõpe 5.-8. klassile kuni 22. jaanuar. Nimetatud klasside õpilased tulevad kooli alates 25. jaanuarist.

Kontaktõppes olles arvestame Terviseameti soovitusi:

  1. desinfitseerime ja peseme hoolikalt käsi;
  2. siseruumides kannavad üle 12- aastased maski, v.a tervise erijuhtudel;
  3. hoiame väljaspool klassiruumi üksteisega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

 

Seoses koolihoone kapitaalremondiga õpivad 11. jaanuarist:

  1. 1.- 4. klassi õpilased lasteaia ruumides, 1. klass siseneb peauksest, 2.- 3. ja 4. klass otseuksest;
  2. 6. klass noortekeskuses;
  3. 5., 7.- 9. klass rahvamajas;
  4. kehalise kasvatuse sisetunnid toimuvad veebruari lõpuni kooli võimlas, majja sisenetakse peauksest;

Uue tunniplaani ja tundide ajad leiab kooli kodulehelt õppetöö alt.

Toitlustamine toimub kolmes vahetuses lasteaias: 1.- 3. kl, 4.- 6. kl, 7.- 9. kl; sööma minnes vahetusjalanõusid kaasa võtma ei pea, oleme sokkides.

Uutes ruumitingimustes peame rohkem kui kunagi varem vältima liigset lärmi, arvestama teiste õppimise, töötamise ja puhkamisega.

 

Meeldivat koostööd!