Projektõppepäev

Reedel, 27. novembril on koolis projektõppepäev.

1.-3. klass tegutseb 1. korrusel pikapäevarühma, muusika- ja käsitööklassis; 4.-6. klass koguneb hommikul väikses saalis, edasi jätkab tööd inglise keele, kirjanduse, 1., 2.-3. ja 4. klassis;

7.-9. klass kogunevad võimlas, edasi jätkub töö loodusainete, ajaloo-, matemaatika- ja robootika- klassis.

Kuna traditsioonilisi ainetunde sel päeval pole, ei helise ka koolikell. Aega tuleb ise planeerida.

 

Õppetöö kestab ajavahemikul 8:00-11:30.

I söögivahetund 1.-6. klass 10:00-10:20;

II söögivahetund 7.-9. klass 11.10-11.30.

 

Õpilasbussi ajad: 11.40- Laidemaa teerist, Lükati; 12.00- Pikva, Kehra; 12.30- Vetla, Kreo.