Info seoses õpilaspäevikutega

Algavast õppeaastast, 1. septembrist 2020 ei ole õpilaspäevik kui kooli ja kodu vaheliseks sidepidamiseks mõeldud dokument 1.-3. kl õpilastele kohustuslik.  Õpilased märgivad vajamineva teabe enda poolt valitud infokandjale (päevik, märkmik, telefon vms). Alavere Põhikoolis kasutatakse õppe- ja kasvatustööalase teabe vahetamiseks eKooli.