Õppetööst alates 18. maist

Alavere Põhikool alustab õppetundidega koolimajas 18. mail. Kooli kutsutakse  üksnes need õpilased, kes vajavad positiivsete õpitulemuste saavutamisel ja järgmisse klassi üleminekul täiendavat tuge. Töö toimub eritunniplaani järgi. Vastav kutse saadetakse õpilasele eKooli kaudu.

Ülejäänud õpilastel jätkub distantsõpe õppeaasta lõpuni, 3. juunini.
Õppeaasta lõpetamisega seotud info avaldatakse jooksvalt kooli kodulehel ja eKooli kaudu.

Meeldetuletus- haigusnähtudega ei tohi kooli tulla! 
Kontaktõppe kutse saanud õpilase vanem teavitab sellest klassijuhatajat, töötajad direktorit. Kooli fuajees on saadaval isikukaitsevahendid: ühekordsed kindad, näomaskid ja desinfitseeriva toimega kätegeel. 

You are here: Home Teated Teated Õppetööst alates 18. maist