Kiusamisest vabaks!

 
Alavere Põhikoolis toimub viimasel õppeveerandil võistlus/ennetusprogramm „Kiusamisest vabaks!“ Võistlusel osalevad kõik klassid koos klassijuhatajatega.  Ühiselt allkirjastatakse leping, milles iga õpilane lubab mitte kedagi kiusata vähemalt  võistlusperioodil 24. märtsist kuni 23. maini 2014. Võitjat klassi tunnustatakse väljasõidu/ekskursiooniga
 
Alavere Põhikooli  võistluse/ennetusprogrammi „Kiusamisest vabaks!“  osalemistingimused:

1)      võistlus/ennetusprogramm "Kiusamisest vabaks!" kestab 4. õppeveerandil (24.03.2014–23.05.2014);

2)      võistlusel võivad osaleda 1.–9. klassid koos klassijuhatajaga;

3)      klasside osavõtt võistlusest/ennetusprogrammist on vabatahtlik ning põhineb vastastikusel aususel  ja usaldusel;  vastutus kontrolli eest on õpilastel ja õpetajatel endil; 

4)      ühiselt allkirjastatakse klassi leping (Lisa 1), milles iga õpilane lubab mitte kedagi kiusata vähemalt võistluse perioodil 24. märtsist 2014 – 23. maini 2014 ja kinnitab seda oma allkirjaga;

5)       kiusamisvabas klassis ei tee mitte ükski õpilane võistlusperioodil järgmist:

 • teise inimese alandmine
 • mõnitamine
 • narrimine
 • norimine
 • laimujuttude, piinlike piltide ja videote levitamine
 • ähvardamine
 • hirmutamine
 • solvamine
 • ignoreerimine
 • löömine
 • peksmine
 • tõukamine
 • vastu tahtmist ruumis kinnihoidmine
 • raha ja asjade väljapressimine, äravõtmine või lõhkumine
 • ning muu tegevus, mis põhjustab piinlikkust, valu ja ebamugavust;

6)      võistluses osalevate õpilaste ja klassijuhataja poolt allkirjastatud lepingud esitatakse hiljemalt 14. märtsiks 2014 direktorile; koondaruanne esitatakse 23. mail 2014;  

7)      iga võistlusele registreerinud klass osaleb kiusamise ennetamisega seotud omaloominguvõistlusel (poster);

8)      võitjaks osutub klass, mille õpilased on kinni pidanud võistluse tingimustest (teavet rikkumistest pole, sh e-koolis);

9)      võitjat klassi tunnustatakse ühise väljasõiduga.

You are here: Home Ajaveeb Ajaveeb Kiusamisest vabaks!