Infoks seoses külmade ilmadega

Teadmiseks lastevanematele seoses jätkuvate külmade ilmadega.
Järgnev on väljavõte sotsiaalministri määrusest:

õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja
   tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis

-
kehalise kasvatuse tunde võib läbi viia õues:
1) 1.–6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 ºC;
2) 7.–12. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 ºC;
3) mõõduka tuule korral tuulekiirusel kuni 8 m/s.

You are here: Home Teated Infoks seoses külmade ilmadega